Når en maler bliver sig selv

I gamle dage var en maler i mesterlære og blev oplært efter sin mester præcise anvisninger eller de andre ansatte, som var tilknyttede denne mester og dermed det givne malerfirma. Som tiden er skredet frem er der dog kommet større fokus på en mere ensrettet uddannelse for især unge, hvilket gør, at når man nu […]