Et skøde er et af de vigtigste dokumenter, som hidrører fra en bolighandel. Købsaftalen er selvfølgelig det vigtigste dokument, idet denne aftale indeholder de essentielle oplysninger om boligens ejerskifte. I købsaftalen kan der for eksempel være særlige forhold, som gør sig gældende, og som ikke vil stå opført i skødet – det kan være, at der følger inventar med boligen ved overdragelsen, eller at køber eller sælger skal opfylde særlige forpligtelser i forbindelse med handelen.

Hvad skal der stå i et skøde?

Skødet er der imod en stadfæstelse af boligens ejerforhold, og indeholder dermed kun de mest basale informationer – for eksempel stamdata på nuværende og forrige ejer, boligens adresse, købesummen samt metoden til finansiering af denne. Til gengæld ligger skødet offentligt tilgængeligt i Tingbogen, som er et elektronisk register, alle kan tilgå via internettet.

Hvordan får jeg mit skøde optaget i Tingbogen?

Skødet skal, snarest efter bolighandelens afslutning, opdateres med de korrekte oplysninger. Dernæst skal det opdaterede skøde optages i før nævnte Tingbog ved en særlig procedure, som kaldes tinglysning. For at et skøde kan tinglyses, skal det opfylde særlige krav til opstilling og de informationer, det skal indeholde. Det er vigtigt, at oplysningerne i skødet er korrekte. Hvis sælger stadig står som den retmæssige ejer af din nyligt erhvervede bolig, vil han eller hun kunne optage lån med sikkerhed i huset eller i lejligheden – eller måske endda sælge boligen endnu en gang.

Kan en boligadvokat hjælpe mig med mit skøde?

Hvis du er i tvivl om udfærdigelse og tinglysning af skøde, og ønsker du at sikre, at det går 100% efter bogen, kan du få hjælp til dit skøde hos en dygtig boligadvokat. Behandling af skøde er som regel en del af den pakke, en boligadvokat vil tilbyde boligkøbere, der søger juridisk bistand. Læs mere på om boligadvokat skøde behandling på eboligadvokat.dk